ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาปกติ

 
รายละเอียดการจัดส่งเอกสารผู้ที่เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
รายละเอียดการจัดส่งเอกสารผู้ที่เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ  คลิ๊กดาวน์โหลด
วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:40 น.
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดหนังสือราชการเชิญประชุมฯ 
วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:42 น.
แนวปฏิบัติของผู้เข้านำเสนอและประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๖ จังหวัดระนอง
แนวปฏิบัติของผู้เข้านำเสนอและประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้   คลิ๊กเพื่ออ่านครับ
วันอังคาร ที่ 08 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:30 น.
แนวปฏิบัติของผู้เข้านำเสนอและประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๖ จังหวัดระนอง
แนวปฏิบัติของผู้เข้านำเสนอและประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้   คลิ๊กเพื่ออ่านครับ
วันอังคาร ที่ 08 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:29 น.
รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาคใต้
ตรวจสอบรายชื่อกรรมการตัดสิน คลิ๊ก
วันอังคาร ที่ 08 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:10 น.
บัญชีรายชื่อและตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
บัญชีรายชื่อและตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับภาคใต้ จังหวัดระนอง
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๑.ด้านวิชาการ

๒.ด้านบริหารจัดการ

๓.ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

๔.ด้านลูกจ้าง

 

วันพุธ ที่ 02 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17:01 น.
แนวทางการปฏิบัติการนำเสนอลงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภาคใต้
แนวทางการปฏิบัติการนำเสนอลงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภาคใต้
ขนาดโต๊ะนำเสนอผลงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภาคใต้

วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 13:25 น.
ข้อมูลรายละเอียดโรงแรมที่พักในจังหวัดระนอง
ข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดโรงแรมที่พักในระนองครับ กดดาวน์โหลด
วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 05:04 น.
รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่จัดการแข่งขัน
โรงแรมทินิดี ระนอง
เลขที่ 41/144 ถนนท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท์.
077-835242 ,077-835243 ,077-835240


 
วันเสาร์ ที่ 08 ตุลาคม 2559 เวลา 02:18 น.
แจ้งการเปิดระบบลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศูนย์ประสานงานการแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ทำการเปิดระบบลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทราบครับ
วันอังคาร ที่ 04 ตุลาคม 2559 เวลา 21:55 น.
คำชี้แจงการจัดส่งเอกสารรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลศูนย์ประสานงานระดับภาคใต้
QR Code กลุ่มไลน์ผู้ประสานงานและผู้ดูแลระบบประจำเขตพื้นที่การศึกษา
ปฏิทินการจัดการประกวดรางวัล OBEC AWRDS ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับภาคใต้
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาพิเศษ

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาพิเศษ
วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:54 น.
พิมพ์เกียรติบัตรผู้เข้าประกวดและคณะทำงาน
เกียรติบัตร
วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:41 น.
ประกาศผลการประกวด
วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:39 น.
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับภาคใต้
วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:52 น.
ผังการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

*แผงผังอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:34 น.
แนวปฏิบัติการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ (การศึกษาพิเศษ) ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๕๙
วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:30 น.
ขนาดโต๊ะนำเสนอผลงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภาคใต้(การศึกษาพิเศษ)

ขนาด
กว้าง 60 เซนติเมตร
ยาว 150  เซนติเมตร
สูง 75 ​เซนติเมตร
วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 21:03 น.
แผนที่ โรงแรม เอสดีพี ระนอง

วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 20:57 น.
​กำหนดการการประเมินผลงาน
รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS)
ประจำปี  ๒๕๕๙  ครั้งที่  ๖  ระดับภาคใต้  (การศึกษาพิเศษ)
ในระหว่างวันที่  ๑๗ –  ๑๘  พฤศจิกายน   ๒๕๕๙
ณ  โรงแรมเอส ดี พี ระนอง  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง

 
วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙
เวลา  ๑๓.๐๐  - ๑๗.๐๐ น.  
-  คณะกรรมการรายงานตัว  เข้าที่พัก
-  ประชุมคณะกรรมการ  ชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินฯ
-  ตรวจเอกสารและผลงานของผู้รับการประเมิน
วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙
เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
-  ผู้รับการประเมิน  ลงทะเบียน/รายงานตัว
-  ผู้รับการประเมินนำเสนอผลงาน
-  คณะกรรมการประเมินผลงานฯ
เวลา  ๑๒.๐๐ -  ๑๓.๐๐ น.
-  รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.   
-  คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน
 
หมายเหตุ :  ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
วันพุธ ที่ 09 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18:02 น.
การกำหนดรหัสกิจกรรมในหน้าซองเอกสารและหน้าปกเอกสาร สำหรับตัวแทนระดับภาคที่จะเข้าประกวดในระดับประเทศ
1. รูปแบบการกำหนดรหัสกิจกรรมในหน้าซองเอกสารและหน้าปกเอกสาร คลิกที่นี่
2. รหัสรายการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards 2559(การศึกษาพิเศษ)
001079  ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านวิชาการ
001082  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ
002113  ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ
002114  ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านบริหารจัดการ
002162  ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านบริหารจัดการ  
วันอังคาร ที่ 08 พฤศจิกายน 2559 เวลา 23:35 น.
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น การประกวดรางวัล OBEC AWRDS ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคใต้(การศึกษาพิเศษ)
ขยายระยะเวลาส่งใบสมัครและเอกสารเพื่อเข้าประกวด
ใบสมัคร
เกณฑ์การประกวด
การดำเนินงานประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๙(การศึกษาพิเศษ)
ผู้ดูแลระบบ
 

 

เกณฑ์การได้โล่ / เกียรติบัตร(คลิกเพื่อดูรูปใหญ่)

 
 
 

เข้าสู่ระบบ

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

เว็บไซต์

 
Obec Awards-ระดับชาติ
Obec Awards-อีสาน
Obec Awards-ภาคเหนือ
Obec Awards-ภาคใต้
Obec Awards ภาคกลางและภาคตะวันออก
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 87
เมื่อวาน 66
สัปดาห์นี้ 281
สัปดาห์ที่แล้ว 493
เดือนนี้ 1,027
เดือนที่แล้ว 2,503
ปีนี้ 11,646
ทั้งหมด 144,058