ข่าวประชาสัมพันธ์

  งานมอบรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2560
ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กทม.

พบกับ บูทเสื้อที่ระลึก OBEC AWARDS 2559
  และ ช่อดอกไม้ประดับเสื้อ
 
 
 หนังสือแจ้งการประชุมสัมมนา
และการมอบรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559

หนังสือแจ้ง

ฝากประชาสัมพันธ์
ทีมงาน OBEC AWARDS ไม่ได้กำหนดเรื่องเครื่องแต่งกาย
ขอให้เป็นชุดสุภาพ และเหมาะสมกับช่วงเวลาไว้ทุกข์
ขอให้ทุกท่านเตรียมมา 2 ชุด เนื่องจากมีการมอบรางวัลทั้ง 2 วัน
ขอขอบคุณ
 
 


ขอให้ผู้ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ทุกท่าน
ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงาน
การมอบรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ
ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2560
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

แบบตอบรับ

กรุณาส่งภายในวันที่ 20 มกราคม 2560
ทาง E-Mail : [email protected]
ส่วนหนังสือแจ้งต้นสังกัดจะจัดส่งให้ภายหลัง
ขอขอบคุณ
 
 
 

หนังสือแจ้งให้พิมพ์เกียรติบัตร 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2559
ผู้เข้าประกวดทุกท่านสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ทางเมนูทางด้านซ้าย
หากชื่อ สกุล หรือหน่วยงานไม่ถูกต้องท่านสามารถแจ้งแก้ไขได้

ผ่านทาง Fanpage หรือ โทร. 022885651


หนังสือแจ้ง
 
 


ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2559
                 
ประกาศผลการประกวดฯ

รายชื่อผู้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

 
กรุณา ตรวจสอบรายชื่อ หน่วยงาน และแจ้งแก้ไขรายชื่อ
โดยเฉพาะผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
เนื่องจากต้องจัดทำโล่รางวัล และเกียรติบัตร

E-mail :  [email protected]  หรือ โทร. 022885651 
ภายในวันที่ 9 มกราคม 2560
 
  แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประกวดจาก ห้องท่าชัย 1 เป็น ห้องท่าชัย 2
ผัง ห้องท่าชัย 2 วันที่ 26-27 ธ.ค. 59
      ห้องท่าชัย 2 วันที่ 28 ธ.ค. 59

แจ้งเปลี่ยนแปลงจุด Drop ของห้องศรีนาวา และห้องท่าชัย 2
แผนผัง
 
 
ผู้เข้าประกวดในช่วงเช้าวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น.-09.30 น.(รอบแรก) ให้เข้าจัดแสดงผลงานได้ในวันที่ 25 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่ เวลา 13.00 น.- 19.00 น.


 
แจ้งผู้เข้าประกวดที่มาประกวดช่วงเช้า วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เนื่องจากมีขบวนเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะมีการปิดเส้นทางจราจร บนเส้นทางที่จะมายังสถานที่ประกวด ใน 2 ช่วงเวลา ดังนี้
1.เส้นทาง รังสิต - นครนายก เวลา 04.00 น. - 07.00 น.
2.เส้นทาง จปร.-สุวรรณสร เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
จึงขอแจ้งให้ผู้เข้าประกวดทุกท่านวางแผนการเดินทางมาล่วงหน้าด้วย
 
 
แจ้งผู้เข้าประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติทุกท่าน

   ทางผู้จัดได้จัดเตรียมโต๊ะการประกวดพร้อมผ้าปูโต๊ะของทางโรงแรม
(ดังรูป)
   หากท่านนำผ้าปูโต๊ะมาเองกรุณาคลุมทับ ห้ามนำผ้าปูของทางโรงแรมออก
เนื่องจากมีสติ๊กเกอร์แจ้งผู้เข้าประกวดของแต่ละโต๊ะอยู่ ขอขอบคุณ


 
  แผนผังบริเวณสถานที่จัดงาน
คลิกที่นี่ กรุณาลงอุปกรณ์การประกวด ณ จุด Drop ของทางเดียวเท่านั้น
รอบการประกวดรอบบ่ายทางเจ้าหน้าที่จัดห้องพักของไว้ให้
บริเวณ จุด Drop ของ และขึ้นห้องประกวดเวลา 12.00 น.
เพื่อความสะดวกในการจัดรอบเช้า

แผนผังขนของออกจากบริเวณงาน
คลิกที่นี่ 
 
   
แจ้งผู้เข้าประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติทุกท่าน
ท่านสามารถเข้าพิมพ์บัตรประจำตัวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ที่เมนูพิมพ์บัตรประจำตัวทางด้านซ้าย
และขอให้ผู้เข้าประกวดปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ กรุณาคลิ๊ก อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การประกวดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


การเข้าจัดโต๊ะการประกวด
โปรแกรมการแข่ง 1 วันจะแข่ง 4 รอบ

รอบ 08.00-09.30 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ช่วงเย็นก่อนวันแข่ง
รอบ 10.30-12.00 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ 09.30 น. - 10.30 น.
รอบ 13.00-14.30 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ 12.00 น. - 13.00 น.
รอบ 15.30-17.00 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ 14.30 น. - 15.30 น.


ผังห้องประกวด
ห้องศรีนาวา          ห้องท่าชัย  วันที่ 26-27 ธ.ค.59     วันที่ 28 ธ.ค.59


ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ผ่านทาง Inbox Fanpage อีกทางหนึ่ง
 
    ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 26 -28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วันที่ 26 ธันวาคม 2559
ห้องประกวด  ศรีนาวา  กรุณาคลิ๊ก
ห้องประกวด  ท่าชัย 1  กรุณาคลิ๊ก

วันที่ 27 ธันวาคม 2559
ห้องประกวด  ศรีนาวา  กรุณาคลิ๊ก
ห้องประกวด  ท่าชัย 1  กรุณาคลิ๊ก


วันที่ 28 ธันวาคม 2559
ห้องประกวด  ศรีนาวา  กรุณาคลิ๊ก
ห้องประกวด  ท่าชัย 1  กรุณาคลิ๊ก


กำหนดเวลาในการนำเสนอประเภทละ 10 นาที เป็นการนำเสนอ 7 นาที และกรรมการซักถาม 3 นาที
ยกเว้น การประกวดประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้เวลา 30 นาที เป็นการนำเสนอ 20 นาที และกรรมการซักถาม 10 นาที


ทางทีมงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกของทุกท่าน

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ผ่านทาง Inbox Fanpage อีกทางหนึ่ง
 
   
  เกณฑ์การตัดสิน Obec Awards ระดับภาคและระดับชาติ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาปกติ

 
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559
- ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน สังกัด สพป. 
ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

- ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน สังกัด สพม. 
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

ภาคใต้ วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2559
- สถานที่จัดยังไม่กำหนด

ภาคเหนือ วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2559
- ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน สังกัด สพป.
ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) และโรงเรียนบ้านปงสนุก

- ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน สังกัด สพม. 
ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2559
- สถานที่จัดยังไม่กำหนด

***โปรดติดตามความเคลื่อนไหวการประกวดฯ ระดับภาค ผ่านทางเว็บไซต์การประกวดแต่ละภาคครับ
วันพฤหัสบดี ที่ 06 ตุลาคม 2559 เวลา 11:22 น.
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาพิเศษ

 
การส่งเอกสารผลงานระดับชาติ
  ตัวแทนระดับภาค (ทุกภาค) ที่ได้เป็นตัวแทนไปประกวดระดับชาติ ในแต่ละด้าน  
ให้ส่งเอกสารผลงาน จำนวน ๓ เล่ม ได้ที่ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์  

ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ (โดยยึดถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09:27 น.
การประกวด OBEC AWARDS สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระดับภาค
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถติดตามรายละเอียดหรือความเคลื่อนไหวการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ผ่านทางเว็บไซต์การประกวดในแต่ละภาคครับ
วันพฤหัสบดี ที่ 06 ตุลาคม 2559 เวลา 11:12 น.
 

 

เว็บไซต์ระดับภาค

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. Obec Awards ภาคกลางและภาคตะวันออก นายวรุตตม์ พวงสมบัติ 0817071277
2. Obec Awards ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายเสนอ รัมพณีนิล 0804619453
3. Obec Awards ภาคเหนือ ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 0850301101
4. Obec Awards ภาคใต้ นายปรีชาพล ทองพลอย 087-891-6788
กำหนดการแข่งขัน จากผู้ดูแลระบบ
ที่ ภาค วันที่แข่งขัน
1 Obec Awards ภาคใต้ 18-19 พฤศจิกายน 2016
2 Obec Awards ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29-30 พฤศจิกายน 2016
3 Obec Awards ภาคกลางและภาคตะวันออก 5-6 พฤศจิกายน 2559
4 Obec Awards ภาคเหนือ 23-24 พฤศจิกายน 2559
 

เข้าสู่ระบบ

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 10
เมื่อวาน 26
สัปดาห์นี้ 82
สัปดาห์ที่แล้ว 179
เดือนนี้ 549
เดือนที่แล้ว 4,500
ปีนี้ 26,119
ทั้งหมด 614,507
 

 
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ผ่านทาง FanPage