บัญชีรายชื่อและตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
บัญชีรายชื่อและตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับภาคใต้ จังหวัดระนอง
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๑.ด้านวิชาการ

๒.ด้านบริหารจัดการ

๓.ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

๔.ด้านลูกจ้าง

 

วันพุธ ที่ 02 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17:01 น.