หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดหนังสือราชการเชิญประชุมฯ 
วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:42 น.