ขนาดโต๊ะนำเสนอผลงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภาคใต้(การศึกษาพิเศษ)

ขนาด
กว้าง 60 เซนติเมตร
ยาว 150  เซนติเมตร
สูง 75 ​เซนติเมตร
วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 21:03 น.