แจ้งการเปิดระบบลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศูนย์ประสานงานการแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ทำการเปิดระบบลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทราบครับ
วันอังคาร ที่ 04 ตุลาคม 2559 เวลา 21:55 น.