การประกวด OBEC AWARDS สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระดับภาค
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถติดตามรายละเอียดหรือความเคลื่อนไหวการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ผ่านทางเว็บไซต์การประกวดในแต่ละภาคครับ
วันพฤหัสบดี ที่ 06 ตุลาคม 2559 เวลา 11:12 น.