การยื่นใบสมัคร
การยื่นใบสมัคร
  • ที่ ร.ร. ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ต. ดอนแก้ว อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 50180 เท่านั้ั้น
  • ยื่นใบสมัครและเอกสารการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน 3 เล่ม
  • ยื่นด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  วันที่ 10-25 ต.ค. 59
วันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 12:13 น.