ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 042
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางอังคณา แก้วไชย โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป.อุดรธานี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสมฤดี คะโยธา โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุภิญญา กัญญาสาย โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายภาคิน ภูจอมนิล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญทอง
5 นายสาคร เงื่อนกลาง โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญเงิน
6 นางสาวเกษรา พุทธมงคล โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญเงิน
7 นางปรียาภรณ์ กฤตพลวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางปิยนันท์ คำพูล โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญเงิน
9 นางราณี ไทยากรณ์ โรงเรียนบ้านเล้าข้าว สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางปราจิตร คำธะณี โรงเรียนบ้านชุมภูทอง สพป.บึงกาฬ เหรียญเงิน

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ