ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายบุญประเสริฐ ไชยศิริ โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป.อุดรธานี เขต 4 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป.นครราชสีมา เขต 5 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายไพบูลย์ ตักกศิลาพันธุ์ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายวิเชียร วาพัดไทย โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
5 นางอัจชราวดี กสิบุตร โรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญทอง
6 นายสุรเดช พลอาษา โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ