ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 108
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสมศักดิ์ จักสาร โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายวิชัย มานะพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป.อำนาจเจริญ เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายฉัตร์ เคหาบาล โรงเรียนบ้านเมืองน้อย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมประกวด
4 นายศักดิ์สถิตย์ กมลบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) สพป.สุรินทร์ เขต 1 เข้าร่วมประกวด

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ