เปิดให้ผู้เข้าแข่งขันพิมพ์บัตรประจำตัว

ให้ผู้เข้าแข่งขันพิมพ์บัตรประจำด้วได้แล้วที่
http://awards59.obecawards.net/obec-esan/
​และให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันที่แข่งขัน
วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:33 น.