ด่วน เลื่อนกำหนดการแข่งขัน

เลื่อนกำหนดการเข่งขัน
จากเดิม ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
เป็น ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเอกสารและข้อมูลการนำเสนอต่อคณะกรรมการ
​ติดต่อประสานงานสถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
yesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyes
วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:57 น.