ผลการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ และสพม.42 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ เขต ผลการประกวด สรุปเหรียญฯ
1 สพป.กรุงเทพมหานคร ดูผล ดูเหรียญ
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
6 สพป.จันทบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
7 สพป.จันทบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
8 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
9 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
10 สพป.ชลบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
11 สพป.ชลบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
12 สพป.ชลบุรี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
13 สพป.ชัยนาท ดูผล ดูเหรียญ
14 สพป.ตราด เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
15 สพป.นครนายก ดูผล ดูเหรียญ
16 สพป.นครปฐม เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
17 สพป.นครปฐม เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
18 สพป.นนทบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
19 สพป.นนทบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
20 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
21 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
22 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
23 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
24 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
25 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
26 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
27 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
28 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
29 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
30 สพป.ระยอง เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
31 สพป.ระยอง เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
32 สพป.ราชบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
33 สพป.ราชบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
34 สพป.ลพบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
35 สพป.ลพบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
36 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
37 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
38 สพป.สมุทรสงคราม ดูผล ดูเหรียญ
39 สพป.สมุทรสาคร ดูผล ดูเหรียญ
40 สพป.สระแก้ว เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
41 สพป.สระแก้ว เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
42 สพป.สระบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
43 สพป.สระบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
44 สพป.สิงห์บุรี ดูผล ดูเหรียญ
45 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
46 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
47 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
48 สพป.อ่างทอง ดูผล ดูเหรียญ
49 สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) ดูผล ดูเหรียญ
50 สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ดูผล ดูเหรียญ
51 สพม.เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา) ดูผล ดูเหรียญ
52 สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) ดูผล ดูเหรียญ
53 สพม.เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) ดูผล ดูเหรียญ
54 สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) ดูผล ดูเหรียญ
55 สพม.เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว) ดูผล ดูเหรียญ
56 สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) ดูผล ดูเหรียญ
57 สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม) ดูผล ดูเหรียญ
58 สพม.เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) ดูผล ดูเหรียญ
59 สพม.เขต 17 (จันทบุรี ตราด) ดูผล ดูเหรียญ
60 สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) ดูผล ดูเหรียญ
61 การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก ดูผล ดูเหรียญ