สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สุรินทร์ เขต 3

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 - 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นาง อินทิรา พอใจ โรงเรียนบ้านจารย์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายประจักษ์ สระแก้ว โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา สพป.สุรินทร์ เขต 3
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ นางสิริพัชร ติราวรัมย์ โรงเรียนบ้านกำไสจาน สพป.สุรินทร์ เขต 3
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางณัฏฐนันท์ นามสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโพนชาย สพป.สุรินทร์ เขต 3
5 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายบุญเจริญ บุญเชิด สพป.สุรินทร์ เขต 3
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายเริงศักดิ์ หาญมานพ โรงเรียนบ้านหลัก สพป.สุรินทร์ เขต 3