สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สิงห์บุรี

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ และสพม.42 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวณัฐิกานต์ รักนาค โรงเรียนวัดบ้านลำ สพป.สิงห์บุรี
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ นางสาวจันทร์แรม สิงหนาท โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ นางวรรณวิษา นุ่นสพ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี